ลิฟท์ขนของ Cargo Lift

          ลิฟท์ขนส่งสินค้านิยมใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ลิฟท์ขนของอุตสาหกรรม ลิฟท์ขนของในโรงงาน หรือใช้ในโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ เป็นลิฟท์ที่มีความยืดหยุ่นของขนาดและน้ำหนักบรรทุกสามารถกำหนดน้ำหนักบรรทุกและขนาดที่ต้องการได้ขึ้นอยู่กับขนาดของช่องลิฟท์เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้ขนส่งสินค้าทั่วไปรวมถึงสินค้าที่มีน้ำหนักมาก

          สามารถลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการขนย้ายสินค้า และสามารถลดความเสียหายที่เกิดจากการใช้แรงงานยกได้ อีกทั้งยังสามารถทำได้ครั้งละเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับการใช้แรงงานคน

 

 

 

 

 

เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง