Dock Levelers สะพานโหลดสินค้าระบบไฮดรอลิค

ะพานโหลดสินค้า Dock Leveler

          สะพานโหลดสินค้า ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างคลังสินค้าและยานพาหนะ เป็นสะพานที่ปรับระดับได้เพื่อลดปัญหาเรื่องความสูงของรถบรรทุกและพื้นอาคารที่ไม่เท่ากัน สามรถปรับความสูง-ต่ำ ตามระดับของรถชนิดต่างๆได้ เพิ่มความรวดเร็วและปลอดภัยให้กับการขนถ่ายสินค้าและลดความเสียหายต่อสินค้าลง ช่วยให้พนักงานและยานพาหนะ (รถโฟล์คลิฟท์ รถลากพาเลท รถลาก) ขนถ่ายสินค้าไปยังรถบรรทุกได้ง่าย  ปลอดภัย และรวดเร็วรับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ซ่อมบำรุง

 บริษัทตะโกราย ไฮดรอลิค จำกัด เป็นผู้ผลิต ออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งสะพานโหลดสินค้าแบบปรับระดับ Dock Leveler ที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและยินดีให้คำปรึกษาในการใช้ในงานอุตสาหกรรม Dock Leveler เหมาะสำหรับการขนถ่ายสินค้าในคลังสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรม สามารถเรียกได้อีกหลายชื่อ เช่น อุปกรณ์สำหรับงานขนถ่ายสินค้า, สะพานปรับระดับ, สะพานปรับระดับแบบฝังพื้น, อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า หรือ สะพานปรับระดับที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการควบคุมการทำงาน, สะพานขึ้นตู้คอนเทรนเนอร์, สะพานโหลดปรับระดับ, สะพานเชื่อมปรับระดับได้, สะพานโหลดตู้คอนเทรนเนอร์, สะพานขนถ่ายสินค้า, สะพานพาดท้ายรถคอนเทรนเนอร์, สะพานไฮโดรลิค, สะพานโหลดสินค้า, สะพานลิฟท์ยก, สะพานคลังสินค้า โดยการเชื่อมต่อระหว่างรถขนสินค้าและแพลตฟอร์มของคลังสินค้า ซึ่งสามารถปรับระดับความสูงและต่ำ เพื่อให้การขนถ่ายง่าย สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการขนถ่ายสินค้าแต่ละครั้ง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในระบบคลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างทันสมัย