TRUCK DUMPER 18 METERS

บริษัท ตะโกราย ไฮดรอลิค จำกัด ได้ออกแบบและพัฒนา Station Dumper  โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ

การใช้งาน ใช้กับรถบรรทุกได้หลากหลาย มีความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน 

สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงานได้การใช้เทคโนโลยีบังคับควบคุมแบบไร้สาย เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

เพิ่มวิสัยทัศน์การมองเห็น ลดขั้นตอนทที่ยุ่งยากในการใช้งาน และการยกโดยใช้กระบอกไฮดรอลิกแบบ Telescope 

จะใช้แรงในการยกได้ดี โดยไม่ต้องใช้แรงดันที่สูงมาก และมีความปลอดภัยจากการใช้กระบอกยกสองตัว 

ทำมุมที่เหมาะสมกับจุดุหมุนท้ายดั้ม ป้องกันการการคว่ำไปด้านหลัง และมีชุดแบ่งน้ำมันทั้งสองกระบอก

เพิ่มเสถียรถาพของโครงสร้างขณะทำการยก ลดอาการดั้มขึ้นไม่พร้อมกัน

เพราะฉนั้นStation Truck Dumper จึงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการขนถ่าย ลดระยะเวลาในทำงาน ลดจำนวนผู้ปฏิบัติงาน 

เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

แท่นยกรถบรรทุก Truck Dumper ขนาดความกว้าง 3.60 เมตร ยาว 18 เมตร ยกโหลดสูงสุดได้ 80 ตัน ซึ่งสามารถยกเท รถบรรทุกเทรนเลอร์ ได้ทั้งคันแบบไม่ต้องถอดหัว