เครื่องปรับระดับหน้าดินด้วยเลเซอร์และ GPS นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยุคใหม่

เครื่องปรับระดับหน้าดิน ที่ช่วยให้เกษตรกรประหยัดเวลา ต้นทุน และเพิ่มผลการผลิต

เครื่องปรับระดับหน้าดิน ได้มีการนำเทคโนโลยีเลเซอร์และ GPS มาใช้ในการปรับระดับหน้าดินเป็นนวัตกรรมที่สำคัญสำหรับการเกษตรยุคใหม่ ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถประหยัดเวลาและต้นทุนได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มผลผลิตโดยการลดการใช้น้ำและแรงงาน ทำให้พื้นที่การเกษตรเรียบเสมอกัน ลดปัญหาน้ำขัง ควบคุมระดับน้ำและควบคุมวัชพืชได้ดีขึ้น ต้นข้าว อ้อย และพืชอื่น ๆ จะเติบโตอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลง ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น

เครื่องปรับระดับหน้าดินนี้สามารถใช้งานร่วมกับรถไถทุกยี่ห้อที่มีขนาดตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป ทำให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้กับอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อรถไถใหม่


รุ่นเครื่องปรับระดับหน้าดิน

มีทั้งหมด 4 รุ่น TL2100 TL2400 TL3000 TL5000

 

สนใจเครื่องปรับระดับหน้าดิน
เครื่องปรับระดับดินด้วยเลเซอร์ ราคาดี ติดต่อ