เครื่องปรับระดับหน้าดิน ควบคุมการทำงานผ่านสัญญาณดาวเทียม RTK GNSS  ใช้งานด้วยหน้าจอแบบ 3 มิติ

ปรับพื้นที่แบบเรียบและแบบลาดเอียง
สามารถเลือกรูปแบบการปรับพื้นที่แปลงเกษตรได้ตามที่ต้องการ โดยเครื่องจะ คำนวณปริมาณดินและหาค่าเฉลี่ยของแปลงให้แบบอัตโนมัติ ที่มีความแม่นยำสูง

-วิ่งสำรวจพื้นที่เพื่อหาค่าเฉลี่ยของแปลง

-คำนวณหาค่าเฉลี่ยของแปลงให้แบบอัตโนมัติ เพื่อการย้ายดินให้น้อยที่สุด

-กำหนดทิศทางการไหลของน้ำ

-กำหนดตัวเลขค่าความลาดเอียงของพื้นที่ (หัวแปลง-ท้ายแปลง)

-แสดงค่าสีและตัวเลขความสูงต่ำของแปลง

-พื้นที่ได้ระดับความราบเรียบจะแสดงค่าสีเดียว ทั้งแปลง ความสูง-ต่ำ + - ไม่เกิน  2 เซ็นติเมตร

 

ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

-ควบคุมการทำงานผ่านสัญญาณดาวเทียม RTK GNSS ส่งสัญญาณได้ไกล 2 กิโลเมตร
-วิ่งทำงานได้ในสภาพอากาศที่ไม่โปร่งใส ฟ้าครึ้ม
มีระบบปั้มมไฮดรอลิคในตัวโดยไม่ต้องใช้น้ำมันไฮดรอลิคจากรถแทร็กเตอร์
ใช้หน้าจอแบบทัสกรีน เมนูภาษาไทย ใช้งานง่าย

เครื่องปรับระดับหน้าดินด้วยเลเซอร์และ GPS นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยุคใหม่

เครื่องปรับระดับหน้าดิน ที่ช่วยให้เกษตรกรประหยัดเวลา ต้นทุน และเพิ่มผลการผลิต

เครื่องปรับระดับหน้าดิน ได้มีการนำเทคโนโลยีเลเซอร์และ GPS มาใช้ในการปรับระดับหน้าดินเป็นนวัตกรรมที่สำคัญสำหรับการเกษตรยุคใหม่ ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถประหยัดเวลาและต้นทุนได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มผลผลิตโดยการลดการใช้น้ำและแรงงาน ทำให้พื้นที่การเกษตรเรียบเสมอกัน ลดปัญหาน้ำขัง ควบคุมระดับน้ำและควบคุมวัชพืชได้ดีขึ้น ต้นข้าว อ้อย และพืชอื่น ๆ จะเติบโตอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลง ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น

เครื่องปรับระดับหน้าดินนี้สามารถใช้งานร่วมกับรถไถทุกยี่ห้อที่มีขนาดตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป ทำให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้กับอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อรถไถใหม่


รุ่นเครื่องปรับระดับหน้าดิน

มีทั้งหมด 4 รุ่น TL2100 TL2400 TL3000 TL5000

 

สนใจเครื่องปรับระดับหน้าดิน
เครื่องปรับระดับดินด้วยเลเซอร์ ราคาดี ติดต่อ