MOBILE TRUCK DUMPER WITH ENGINE

Truck Dumper แบบเคลื่อนที่ได้ เป็นอุปกรณ์ช่วยยกขนถ่าย วัตถุดิบออกจากรถบรรทุกลงสู่พื้นที่หรือลานรับวัตถุดิบ สามารถเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้ด้วยตัวเอง
บริษัท ตะโกรายไฮดรอลิกได้ออกแบบและพัฒนา Truck Dumper แบบเคลื่อนที่ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน สามารถลดระยะเวลาการทำงานได้
การใช้เทคโนโลยีบังคับควบคุมแบบไร้สาย เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน เพิ่มวิสัยทัศน์การมองเห็น ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการใช้งาน และการยกโดยใช้กระบอกไฮดรอลิกแบบ Telescope จะใช้แรงในการยกได้ดี โดยไม่ต้องแรงดันที่สูงมาก และมีความปลอดภัยจากการใช้กระบอกยกสองตัว ทำมุมที่เหมาะสมกับจุดหมุนท้ายดั้ม ป้องกันการการคว่ำไปด้านหลัง และมีขาช้างด้านข้างสี่จุดเพื่อเพิ่มเสถียรถาพของโครงสร้างขณะทำการยก ลดภาระการรับน้ำหนักของล้อ ระบบขับเคลื่อนแบบ Differential ใช้ชุดขับเป็นมอเตอร์ไฮดรอลิก 2000 NM.ทำให้ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนสูง
เพราะฉนั้นTruck Dumper จึงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการขนถ่าย ลดระยะเวลาในทำงาน ลดจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

-ยกโหลดสูงสุดตั้งแต่ 20-80 ตัน

-ควบคุมการทำงานด้วยเทคโนโลยี รีโมทไร้สาย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

-ใช้งานได้รวดเร็ว สะดวกและมีความปลอดภัย
-สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่ง จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้

-ใช้กับรถบรรทุก ตามขนาดความยาวดั้ม
-เทดั้มวัตถุดิบลงได้หมดกะบะ ที่ 30-35 องศา

รับออกแบบ สร้าง ติดตั้ง แท่นยกรถบรรทุก ในงานอุตสาหกรรม ทุกชนิด พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ สินค้ามีรับประกันทุกรายการ บริการจัดส่งทั่วประเทศ มีบริการหลังการขาย ดูแลตลอดอายุการใช้งาน